Thẻ: vật liệu xanh

Sử dụng vật liệu phát thải thấp: Còn nhiều thách thức

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, ngành Xây dựng phát thải 20% tổng lượng khí nhà kính và

NetZero.VN