Thẻ: VinES

VinES Energy Solutions hợp tác với Altinay Elektromobilite

Theo đó, VinES sẽ cung cấp công nghệ, thiết kế hệ thống, sản xuất và chứng nhận cho hệ thống

NetZero.VN