Thẻ: xanh hóa xây dựng

Xanh hóa ngành xi măng bằng số hóa và năng lượng sạch

Theo báo cáo của Schneider Electric Sustainability Research Institute, hơn 40% lượng phát thải CO2 trên toàn cầu đến từ

NetZero.VN