Thẻ: xanh hóa xây dựng

Bộ Xây dựng: Ưu tiên kiểm kê khí nhà kính – chuyển đổi xanh ngành công nghiệp

Theo báo cáo Đóng góp do Quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC) năm 2022, mục tiêu giảm

NetZero.VN

Nhiều thách thức cho mục tiêu chuyển đổi xanh ngành xây dựng

Công trình xanh trong mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống Cùng với xu hướng chuyển đổi xanh của

The Saigon Times

Xanh hóa ngành xi măng bằng số hóa và năng lượng sạch

Theo báo cáo của Schneider Electric Sustainability Research Institute, hơn 40% lượng phát thải CO2 trên toàn cầu đến từ

NetZero.VN