Tag: thuế carbon

Vai trò của các công cụ định giá carbon trong chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Bài trình bày tại Hội thảo tham vấn "Đề xuất thiết kế và lộ trình thuế các-bon nhằm giảm nhẹ

NetZero.VN

Đánh giá tác động kinh tế của CBAM và những cân nhắc chính sách

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Đánh giá tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM)

NetZero.VN