Thẻ: ADB

ADB dành 55% vốn cho các dự án chống biến đổi khí hậu

“Các nước đang phát triển đang thiếu trầm trọng ngân sách để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu,

The Saigon Times

Hội thảo về Phát triển Đông Nam Á – SEADS 2023: “Imagining a Net-Zero ASEAN”

Hội thảo về Phát triển Đông Nam Á - SEADS 2023 chủ đề "Imagining a Net-Zero ASEAN" (Tưởng tượng về

NetZero.VN