Thẻ: APEF 2023

APEF 2023: Việt Nam cam kết chuyển đổi năng lượng sạch, hướng tới xã hội bền vững

Từ ngày 16-20/10, Tuần lễ Năng lượng châu Á-Thái Bình Dương và Diễn đàn Năng lượng châu Á-Thái Bình Dương

Vietnam News Agency