Thẻ: Australia

Australia lập 9 khu “net zero”

Theo báo The Queenslander, ngày 15/5, Hiệp hội Thăm dò và Sản xuất dầu mỏ Australia (APPEA) cho biết, Australia

NetZero.VN

Úc có thể đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than 20 năm tới

Nhà máy điện than đua nhau đóng cửa Khi nhà máy nhiệt điện than cuối cùng của bang Nam Úc

NetZero.VN