Thẻ: Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam

Tham vấn Báo cáo triển vọng Năng lượng Việt Nam 2023

Ngày 13/9/2023, tại Hà Nội Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương phối hợp với

NetZero.VN