Thẻ: BASF

BSR tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất”

Tham dự hội thảo, về phía BASF và BATECO có ông Erick Contreras – Tổng giám đốc BASF Việt Nam;

NetZero.VN

Quyền lực của xanh

Từ tổng hành dinh khu vực của BASF ở Hồng Kông, ông Erick Contreras đã chuyển đến Việt Nam 4

NetZero.VN