Thẻ: bất động sản xanh

[Hành trình Net Zero] Bất động sản xanh – Hướng đến mục tiêu Net Zero trong xây dựng

Bất động sản – 1 lĩnh vực chiếm đến 38% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Vì

NetZero.VN

Chiến lược Xanh – Phát triển bền vững cho các doanh nghiệp bất động sản

Bài trình bày "Chiến lược Xanh - Phát triển bền vững cho các doanh nghiệp bất động sản" của Ms

NetZero.VN