Thẻ: cháy rừng

Lượng khí thải CO2 tăng mạnh do cháy rừng ở Bắc bán cầu

Lượng khí thải carbon dioxide (CO2) từ các vụ cháy rừng ở Bắc bán cầu đã gia tăng đáng kể

NetZero.VN