Thẻ: cháy rừng

Bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) đã phân tích…

NetZero.VN

Lượng khí thải CO2 tăng mạnh do cháy rừng ở Bắc bán cầu

Lượng khí thải carbon dioxide (CO2) từ các vụ cháy rừng ở Bắc bán cầu đã gia tăng đáng kể…

NetZero.VN