Thẻ: Đại hội Dầu mỏ thế giới

Giới lãnh đạo dầu khí toàn cầu “mắc kẹt” giữa cổ đông và cam kết khí hậu

Tại Đại hội Dầu mỏ thế giới (WPC) lần thứ 14 diễn ra ở Calgary, Canada từ ngày 17 đến

The Saigon Times