Thẻ: Đạo luật IRA

Các công ty nước ngoài hưởng lợi lớn nhất từ luật khí hậu của Mỹ

Phân tích của The Wall Street Journal (WSJ) cho thấy, kể từ khi ban hành một năm trước, đạo luật

NetZero.VN