Thẻ: dầu khí

TotalEnergies công bố lộ trình giảm phát thải

TotalEnergies vừa thông báo điều chỉnh tăng mục tiêu giảm phát thải CO2 liên quan đến việc khai thác dầu

NetZero.VN