Thẻ: diễn đàn doanh nghiệp

VBF: “Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh”

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023 với chủ đề “Cộng đồng doanh

NetZero.VN