Thẻ: Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam

Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam lần thứ 3: Phát triển hạ tầng điện khí và điện gió

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội chủ trì,

NetZero.VN