Thẻ: Đối thoại Biển

Bước đi không thể thiếu để thúc đẩy năng lượng tái tạo ngoài khơi

“6-7 năm trước, Australia gần như chưa có cơ chế, quy định cụ thể về năng lượng tái tạo ngoài…

NetZero.VN

Đối thoại Biển lần thứ 10: “Năng lượng tái tạo ngoài khơi: Cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi xanh”

Đối thoại có sự tham gia đông đảo của gần 100 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 100…

NetZero.VN