Thẻ: Eco Logistics Centre

Eco Logistics Centre trở thành nhà kho xây sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED

Ngày 18/7/2023, Frasers Property Vietnam thông báo Eco Logistics Centre là dự án nhà kho xây sẵn tại Việt Nam…

NetZero.VN