Thẻ: GFANZ

GFANZ muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng

Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp bà Alice Carr, Giám đốc

Vietnam News Agency