Thẻ: Hàn Quốc

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc thảo luận với 6 nước châu Á về vấn đề cắt giảm khí nhà kính

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 18/5 đã mở cuộc họp mang chủ đề "Mạng

NetZero.VN

Hàn Quốc: Chính phủ điều chỉnh mục tiêu tỷ lệ cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030 ở nhiều lĩnh vực

Ủy ban quốc gia về tăng trưởng xanh và trung hòa carbon năm 2050 của Hàn Quốc ngày 21/3 công

NetZero.VN