Thẻ: kiểm kê khí nhà kính

Doanh nghiệp đã chủ động kiểm kê khí nhà kính?

Hiện Việt Nam đang trong quá trình nỗ lực hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng về bằng

NetZero.VN

Kiểm kê khí nhà kính: Nền tảng cho thị trường carbon và thuế carbon

Từng bước gỡ vướng kiểm kê khí nhà kính Kể từ năm 2023, doanh nghiệp phải cung cấp số liệu

NetZero.VN