Thẻ: năng lượng Việt Nam

Kịch bản phát triển cho ngành năng lượng của Việt Nam đến năm 2050

Phát biểu tại Hội thảo, ông Bill Possiel – Giám đốc bảo tồn của WWF Việt Nam cho biết: Việt

NetZero.VN