Thẻ: Nestlé

Chuyển đổi số ngành logistics góp phần vào lộ trình Net Zero

Theo chia sẻ của Bộ Công thương tại Hội thảo “Chuyển đổi số để xây dựng ngành logistics hiện đại,

NetZero.VN

Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm bền vững từ phát triển cụm ngành kinh tế nông nghiệp

Phát triển các cụm ngành kinh tế nông nghiệp sẽ giúp thúc đẩy sự chuyển đổi; kinh nghiệm từ Nestlé

NetZero.VN