Thẻ: Pacific Group

[Nghiên cứu] Đô thị không phát thải, net-zero 2050

Pacific Group cùng các đối tác Nhật Bản đang làm nghiên cứu khả thi dự án đô thị không phát

NetZero.VN