Thẻ: Phú Yên

Phú Yên đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh của ngành giao thông vận tải

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của

NetZero.VN