Thẻ: pin lưu trữ năng lượng

Cần khích lệ công nghiệp trữ điện

Nhu cầu trữ điện tăng cao Trữ điện không phải ngành công nghiệp mới. Đó là nhân tố giúp việc

The Saigon Times