Thẻ: ProPak Vietnam

Sản xuất bao bì thuộc nhóm ngành tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 15 -20% trong những năm tới, bao bì được đánh giá thuộc

Vietnam News Agency