Thẻ: PwC Việt Nam

Việt Nam thuộc top 5 nước đạt được ngưỡng giảm phát thải carbon đề ra trong NDC

Ngày 17/1/2024, PwC Việt Nam chính thức ra mắt Nghiên cứu chỉ số Net Zero năm 2023 - tổng hợp

NetZero.VN