Thẻ: quỹ ESG

Nhà đầu tư Mỹ tháo chạy khỏi các quỹ ESG

Theo dữ liệu mới công bố của Morningstar, trong quí 1, nhà đầu tư rút lượng tiền kỷ lục 8,8

The Saigon Times