Thẻ: Quỹ Khí hậu

Quỹ khí hậu hối hả đổ vốn vào Đông Nam Á

Các quỹ khí hậu đang chuyển dòng vốn sang ASEAN nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi xanh, giúp các

NetZero.VN

Đàm phán về quỹ khí hậu sụp đổ do bất đồng giữa các nước giàu và đang phát triển

Thỏa thuận thành lập cái gọi là quỹ chi trả cho tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí

The Saigon Times