Thẻ: sản xuất thép

Thép khó net zero

Theo lộ trình tiến tới phát thải ròng bằng 0 (net zero) của Việt Nam, bắt đầu từ năm 2022,

NetZero.VN