Thẻ: sản xuất thép

Thép xanh: Con đường từ bản vẽ đến thực tế

Thép xanh – Đích đến của ngành thép trong cuộc đua Net Zero Luyện thép là ngành công nghiệp đóng

NetZero.VN

Thép khó net zero

Theo lộ trình tiến tới phát thải ròng bằng 0 (net zero) của Việt Nam, bắt đầu từ năm 2022,

NetZero.VN