Thẻ: Tiết kiệm điện

Giá điện tăng, thay đổi thói quen và tư duy sử dụng điện của người dân

Thực hiện Quyết định 1416/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành ngày 8/11/2023 về việc điều

Vietnam News Agency

Tiết kiệm điện năng trong kỷ nguyên Net Zero dưới góc nhìn năng lượng

1. Điều chỉnh hành vi hàng ngày của mỗi người: Tiết kiệm năng lượng có thể đơn giản như tắt

NetZero.VN

Thu hồi và sử dụng hơi nước giúp giảm thải CO2 và tiết kiệm điện

Tăng tính bền vững và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn Các ngành công nghiệp trên thế giới hiện

NetZero.VN