Thẻ: zero carbon

Xiaomi công bố chiến lược khí hậu mới, cam kết giải phát thải ròng nhà kính toàn cầu bằng 0

Chiến lược khí hậu & Triết lý “Zero-carbon” Mục tiêu của Triết lý “Zero-carbon” của Xiaomi hướng đến việc nâng

NetZero.VN