Thẻ: Ấn Độ

Nắng nóng phơi bày điểm yếu của năng lượng tái tạo tại Ấn Độ

Năm 2022, bang Karnataka - địa phương đi đầu về năng lượng tái tạo tại Ấn Độ - đón một

NetZero.VN