Thẻ: công nghiệp ô tô

Tích hợp dọc làm thay đổi nền công nghiệp ô tô – trường hợp Tesla

Các nhà sản xuất lâu đời như BMW đã trải qua hàng chục năm để thiết lập một mạng lưới

The Saigon Times