Thẻ: công trình hiệu quả năng lượng

Giải pháp tổng thể nhằm giảm chi phí đầu tư cho công trình xanh và công trình hiệu quả năng lượng

Bài trình bày của chuyên gia Trần Thành Vũ - Giám đốc EDEEC - tại Hội thảo "Chi phí đầu

NetZero.VN

Hội thảo “Chi phí đầu tư và vận hành công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng”

Hội thảo "Chi phí đầu tư và vận hành công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng" sẽ mang

NetZero.VN

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình xây dựng

Ngành Xây dựng sử dụng nhiều năng lượng, khoảng 35% - 40% tổng năng lượng tiêu thụ quốc gia, trong

NetZero.VN

Kaleidoscope – Kiến trúc thích ứng khí hậu & hiệu quả năng lượng

Công trình xây dựng tại ven biển Quảng Bình, nơi mà “chang chang cồn cát” vào mùa hạ và những

Edeec

Tòa nhà Quốc hội Jamaica mới với thiết kế hiệu quả năng lượng

Vào năm 2018, chính phủ Jamaica đã tổ chức một cuộc thi thiết kế quốc tế cho một tòa nhà

Edeec

5 dạng truyền nhiệt qua kính

Tại sao Quy chuẩn 09 lại yêu cầu tính toán tỷ lệ WWR và chỉ số SHGC, hệ số nhận

Edeec