Thẻ: công trình hiệu quả năng lượng

Kaleidoscope – Kiến trúc thích ứng khí hậu & hiệu quả năng lượng

Công trình xây dựng tại ven biển Quảng Bình, nơi mà “chang chang cồn cát” vào mùa hạ và những

Edeec

Tòa nhà Quốc hội Jamaica mới với thiết kế hiệu quả năng lượng

Vào năm 2018, chính phủ Jamaica đã tổ chức một cuộc thi thiết kế quốc tế cho một tòa nhà

Edeec

5 dạng truyền nhiệt qua kính

Tại sao Quy chuẩn 09 lại yêu cầu tính toán tỷ lệ WWR và chỉ số SHGC, hệ số nhận

Edeec