Thẻ: điện tái tạo

Điện tái tạo: Sóng gió phủ 2023, tương lai nhờ Điện 8

Năng lượng tái tạo nằm trong số các mục tiêu chính của hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam,

NetZero.VN

Nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường điện tái tạo

Từ câu chuyện thực tế đến cơ chế dài hạn Chị Thủy, một người sinh sống tại quận Long Biên,

NetZero.VN

Chính phủ nêu điểm trái ngược của đầu tư điện tái tạo và nhiệt điện than

"Trong khi các nguồn năng lượng tái tạo vượt mức 480% thì các nguồn nhiệt điện chỉ đạt gần 60%",

NetZero.VN