Thẻ: HSBC

Thỏa thuận JETP: Thêm dòng vốn xanh cho Việt Nam phát triển bền vững

Kể từ COP26, mọi người bắt đầu nói nhiều về JETP khiến cụm từ viết tắt này trở nên phổ

NetZero.VN

Thỏa thuận hơn 15 tỷ USD giảm phát thải triển khai tới đâu?

Việt Nam công bố tham gia Thỏa thuận hợp tác chuyển dịch năng lượng công bằng - Just Energy Transition

NetZero.VN