Thẻ: khu công nghiệp Net Zero

Tham vọng phát triển Khu công nghiệp Net Zero: Còn nhiều rào cản

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 và đạt phát thải ròng về 0

Vietnam News Agency