Thẻ: khung giá phát điện

Bộ Công Thương đề xuất khung giá phát điện mặt trời, điện gió tính theo từng miền

Theo TTXVN, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định phương pháp

The Saigon Times