Thẻ: PTSC

PTSC ký hợp đồng chế tạo và cung cấp 33 chân đế điện gió ngoài khơi

Ngày 19/5, tại TP. Vũng Tàu, Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) đã tổ chức

NetZero.VN