Thẻ: TotalEnergies

TotalEnergies công bố lộ trình giảm phát thải

TotalEnergies vừa thông báo điều chỉnh tăng mục tiêu giảm phát thải CO2 liên quan đến việc khai thác dầu

NetZero.VN