Thẻ: công trình xanh

Tòa nhà Quốc hội Jamaica mới với thiết kế hiệu quả năng lượng

Vào năm 2018, chính phủ Jamaica đã tổ chức một cuộc thi thiết kế quốc tế cho một tòa nhà

Edeec

5 dạng truyền nhiệt qua kính

Tại sao Quy chuẩn 09 lại yêu cầu tính toán tỷ lệ WWR và chỉ số SHGC, hệ số nhận

Edeec

5 ví dụ về công trình Net Zero Energy kiểu mẫu trên thế giới đáng để học tập

Định nghĩa: “Zero energy” là tên gọi những công trình có mức sử dụng năng lượng trung bình cả năm

Edeec