Thẻ: đầu tư xanh

Đầu tư xanh tại Đông Nam Á giảm 7% trong năm 2022 và có xu hướng tiếp tục giảm

Theo báo cáo “Nền kinh tế xanh năm 2023 tại Đông Nam Á” mới được công bố bởi Bain &

NetZero.VN