Thẻ: đầu tư xanh

Băn khoăn hướng đi thu hút đầu tư “xanh”

Thu hút đầu tư “xanh”, dự án sản xuất thân thiện môi trường… đang được nhiều tỉnh thành trong cả

The Saigon Times

Đầu tư xanh tại Đông Nam Á giảm 7% trong năm 2022 và có xu hướng tiếp tục giảm

Theo báo cáo “Nền kinh tế xanh năm 2023 tại Đông Nam Á” mới được công bố bởi Bain &

NetZero.VN