Thẻ: thị trường carbon

Kiểm kê khí nhà kính: Nền tảng cho thị trường carbon và thuế carbon

Từng bước gỡ vướng kiểm kê khí nhà kính Kể từ năm 2023, doanh nghiệp phải cung cấp số liệu

NetZero.VN

WB sẽ hỗ trợ Việt Nam hình thành thị trường tín chỉ carbon tự nguyện

Chiều 26/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Carolyn Turk - Giám đốc

NetZero.VN

Việt Nam ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào hành trình Net Zero

Từ năm 2028, các nhà máy, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải mua tín chỉ carbon hoặc phải chấp nhận

NetZero.VN

Tọa đàm “Thị trường Carbon, cơ hội nào cho Việt Nam?”

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang là vấn đề cấp bách toàn cầu, nhiều nhà đầu tư đã

NetZero.VN

Quyền carbon trong phát triển sạch

Từ nửa cuối thế kỷ 18, luận thuyết của trường phái kinh tế học cổ điển mà đại diện là

NetZero.VN

Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về việc hình thành thị trường carbon

1. Đặt vấn đề Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế cũng như dân số, vấn đề

NetZero.VN