Thẻ: Vương quốc Anh

Kế hoạch đầu tư vào cuộc cách mạng năng lượng của Chính phủ Anh

Vương quốc Anh vừa công bố Kế hoạch tăng tốc đầu tư vào các ngành công nghiệp xanh, gọi tắt

NetZero.VN

9 dự án carbon thấp được chọn tham gia Chương trình Thúc đẩy Tài chính khí hậu

Để nâng cao năng lực của dự án và cơ hội thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư

NetZero.VN